6.ศรีผกามาศ

บ้านพักมาตรฐาน เตียงเดี่ยวขนาด 6 ฟุต

 

 

 ห้องน้ำสวยสะอาด ลวดลายสวยงาม