10.ศรีวรา

 

บ้านพักแบบทรงไทยประยุค เตียงคู่

บ้านพักมาตรฐาน เตียงนอนขนาด 6 ฟุต

บ้านพักมาตรฐาน เตียงนอนขนาด 6 ฟุต

ห้องน้ำสวยสะอาด