7.ศรีโกสุม

 

บ้านพักมาตรฐาน เตียงคู่ขนาด 3.5 ฟุต

ม่านบังแสงสีสวยสบายตา

ห้องน้ำสะอาด ลวดลายสวยงาม